موقعیت شما: كیفیت خدمات ما را چگونه ارزیابی می كنید؟

كیفیت خدمات ما را چگونه ارزیابی می كنید؟

رای گیری برای این نظرسنجی به پایان رسیده است


آمار:

عالی
آرا: 48
54.5%  
خوب
آرا: 26
29.5%  
متوسط
آرا: 14
15.9%  

تعداد رای دهندها   88
شروع رای گیری   30 -3443
پایان رای گیری   26 آبان 1397

بازگشت به بالا